الهی آتیش به نیزارم نیفته
علم از دست علمدارم نیفته
که دیگه بیچاره میشم
خنده میزنن به ریشم
جلوی چشمای من که بی فروغه
تو زمینم بخوری میگم دروغه
آخه باورم نمیشه
تو بری حرم چی میشه
پناه خیمه
مونده به راه علقمه نگاه خیمه
زنده میمونی بقیه ی حرفا باشه تو راه خیمه
پناه خیمه
ای وای اباالفضل ... ای وای اباالفضل
پاشو سقا دخترم عموشو میخواد
پاشو آخه اصغرم عموشو میخواد
دل بچه هامو نشکن
که تورو میخوانَت از من
پاشو سقا حرمو به تو سپردم
خیمه ی خواهرمو به تو سپردم
خیمه رو به کی سپردی
رفتی چی سرم آوردی
عموی خیمه
دیدی که بستن آبو هم به روی خیمه
رقیّه تشنَه ست از تشنگی زخمی شده گلوی خیمه
عموی خیمه
ای وای اباالفضل ... ای وای اباالفضل
با غمت دلم چطور سَر کنه عباس
صبرمو خدا زیادتر کنه عباس
کمکم کن که بُریدم
غم و غصه کم ندیدم
بدنا غرق به خون دیدم اباالفضل
به خدا داغ جوون دیدم اباالفضل
تو دیگه تنهام نذاری
که واسم نمونده یاری
پناه زینب
رحمی بکن به گریه و به آه زینب
غروب فردا چه خبره به دور خیمه گاه زینب
پناه زینب
ای وای اباالفضل ... ای وای اباالفضل