شب هشتم محرم ۱۳۹۴

روزگارم روزگار نوکری بود خرابش کردم

حاج عبدالرضا هلالی

۵۸۵۷
۵۶۲۶
۲