شب پنجم محرم ۱۳۹۴

عمو عمو حسین بذار بیام که خیمه گاه برام قفس شده

حاج سید مهدی میرداماد

۲۳۳۴
۳۱۱۹
۰