۱۱ شهریور ۱۳۹۴

بوی بهشت کربلا بوی محرمش میاد

جواد مقدم

۵۹۵۰
۴۴۵۵
۵
بوی بهشت کربلا بوی محرمش میاد
عطری که از حوالی خیمه و پرچمش میاد
مست و خرابم می کنه
کهنه شرابم می کنه
ممنونشم همین که باز
نوکر حسابم می کنه
می زنم پَر به سمت رویاهام
رمقی تو پَرم اگه باشه
گاهی سر به هوا شدن خوبه
به هوای حرم اگه باشه

اللهم الرزقنا حرم حرم

بوی گلاب و بوی سیب بوی عبیر و مُشک
بوی گلای رازقی که توی خیمه شده خشک
این همه شور و همهمه
می بره ما رو علقمه
اونجا که دست قلمو
میدن به دست فاطمه
به دو دستی که رو زمین افتاد
بگیرید دست این گرفتارو
به خدا راضیم که از دورم
ببینم گنبد علمدارو

اللهم الرزقنا حرم حرم

بوی غبار و بوی دود بوی غریب آشنا
بوی حسین و بوی غم بوی غریب کربلا
گریه من شادی من
نغمه آزادی من
مایه آرامش دل
عشق خدادای من
لبم اول به تربتش وا شد
که نمکگیر کربلا باشم
دوست دارم روز اربعین من هم
توی تصویر کربلا باشم

اللهم الرزقنا حرم حرم