۷ مرداد ۱۳۹۴

ارباب همیشه تو رو به این دل خسته وعده دادم

کربلایی جواد مقدم

۴۴۱۷
۷۶۰
۲