شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۳

دلم خونه از زمونه که دشمن اومد شبونه

حاج محمود کریمی

۴۲۶۰
۲۳۲۷
۴
دلم خونه از زمونه که دشمن اومد شبونه
پیاده من او سواره شدم تو کوچه روونه
به یاد غربت مادر چشام اشک می بارید
جلو چشماش علی رو بردن و مادر می دید
من صادقم نسلم حیدریه
من غربتم ارث مادریه

شب تاره بی ستاره دره خونه پر شراره
مدینه آتیش اورده دره این خونه دوباره
به یاد رد خونی که روی خاکا افتاد
گل یاسی که توی کوچه ها از پا افتاد
یا فاطمه ذکر آخرمه
روی سرم دست مادرمه

با این حالم سن و سالم شده زخمی پر و بالم
نداره دشمنم رحمی به حال اهل و ایالم
به یاد خیمه هایی که هنوزم می سوزه
دلم امشب مثه ماهه محرم می سوزه
من راوی روضه های حسین
من زائر کربلای حسین