۷ مرداد ۱۳۹۴

منو می شناسه یه عالم به جنونم

جواد مقدم

۸۴۵۸
۵۹۸۲
۵
منو می شناسه یه عالم به جنونم
عشق تو عمریه که بسته به جونم
نزار آرزو به دل بمیرم آقا
منم آرزو دارم هنوز جوونم
من که نرفتم کربلا رفته ها میگن کام دل کرب و بلاته
من که ندیدم هر کی دیده گفته جنت خدا صحن و سراته
من که ندیدم هر کی رفته میگه اصل حرمت وقت غروبه
فقط شنیدم دل زائرای تو گیر ضریح با صفاته

مولا مولا حسین یا مولا

حرمت دوای درد دل تنگه
بی حرم تموم زندگیم یه رنگه
اگه سهم من بشه خواب زیارت
واسه من دیدن خوابشم قشنگه
هر کی نرفته اول و آخر دردش یه زیارت حسینه
اونا که رفتن غمشون خیلی یکی فراق بین الحرمینه
خودت می دونی چجوری بار غمت رو می کشم همش به دوشم
دنیا بدونه دم یا حسین دلیل که پریده عقل و هوشم

مولا مولا حسین یا مولا

کلید هر در بسته حسینه
دم عالم همه یک صدا حسینه
نبی و حیدر و زهرا و حسن هم
جمعشون پیش خدا یه جا حسینه
فقط حسینه منو در هم با تموم بد و خوبیام خریده
فقط حسینه رو بدیم قلم گرفت همه رو گرفت ندیده
فقط حسینه مثل خوبای خودش هوای ما بدا رو داره
فقط حسینه اونی که هستی نمی تونه مثالشو بیاره

مولا مولا حسین یا مولا