گلچین شهادت ۱۳۹۱

توی بقیع دلگیرم حاجتمو می گیرم

کربلایی حمید علیمی

۷۸۵۸
۱۴۵۴
۲