شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۳

رو شونه هاش می بره زهراشو خاک کنه

حاج محمود کریمی

۷۳۴۲
۱۸۱۷
۲
رو شونه هاش می بره زهراشو خاک کنه
دستای زهرا کجاست اشکاشو پاک کنه

مولای ما پیش اصحاب گریونه
تو آسمون امشب مهتاب گریونه
پیش چشم زینب ارباب گریونه

دل دریا دل بابا دل طوفانی ابرا
چشمشون به چشم ماهه کنار تربت زهرا
دل بابا وای دل بابا وای دل بابا

تو آسمون و زمین ناله و زمزمه ست
علی همه ناله هاش فاطمه فاطمه ست

داره میره شمع خاموش حیدر
سنگینه این تابوت رو دوش حیدر
با این که بیداره بیهوشه حیدر

مولای ما پیش اصحاب گریونه
تو آسمون امشب مهتاب گریونه
پیش چشم زینب ارباب گریونه
بی بهونه روی گونه زده شبنم دونه دونه
به دل کوچیک زینب گل غم زده جوونه

دل دریا دل بابا دل طوفانی ابرا
چشمشون به چشم ماهه کنار تربت زهرا
دل بابا وای دل بابا وای دل بابا

زینب شده مادر هم حسین هم حسن
قراره فردا بشن بی حرم بی کفن

پر می کنه زینب جای زهرا رو
مادر بهش گفته داغ فردا رو
به نیزه می بینه انگار سرها رو

دلم از غم شده پاره گل من کفن نداره
چقدر ناله زدم من سه ساله زدن نداره