شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۴ ( مسجد الهادی (ع) )

پای دختر بچه وقتی غرق تاول می شود

حاج محمود کریمی

۶۰۹۶
۳۲۴۸
۶
پای دختر بچه وقتی غرق تاول می شود
پا به پایش کاروانی هم معطل می شود
دست بسته خواب هم باشد بیفتد از شتر
پهلوان باشد دچار درد مفصل می شود
غیر موهای سرم در این سفر از دست شمر
خواب هم اشفته با کابوس مقتل می شود
حق بده با دست اگر دنبال لبهای تو ام
بعد چندی تار دیدن چشم تنبل می شود
پاره های چادرم را بس که بستم روی زخم
چادرم دارد به یک معجر مبدل می شود
استخوان هایم ترک دارند فکرش را نکن
تو در آغوشم بیایی مشکلم حل می شود
زجر من را می کشد اینجا مرا با خود ببر
ماندنم دارد برای عمه معضل می شود
مصطفی متولی