غم تو ارث مادرمی آی آقا جان
کرم اون بالا سریمه آی آقا جان
همه عشقم این نوکریمه آی آقا جان

بی تو بی تاب و بی قرارم آی آقا جان
با تو باشم غمی ندارم آی آقا جان
در این خونه موندگارم آی آقا جان

دل من از زمونه خونه آی آقا جان
پای عشق تو در میونه آی آقا جان
کی به جز تو برام می مونه آی آقا جان

میگیره دل بهونه تو آی آقا جان
میکشه پر به خونه تو آی آقا جان
روی قلبم نشونه ی تو آی آقا جان

توی دستم جام بلاته آی آقا جان
همه دل ها مبتلاته آی آقا جان
همه جا حرف کربلاته آی آقا جان

با قد خمیدم ای بابا جان
موهای سفیدم ای بابا جان
خواب تو رو دیدم ای بابا جان

حالا که رسیدی ای بابا جان
صدام و شنیدی ای بابا جان
موهام و که دیدی ای بابا جان

می سوزه نگاهم ای بابا جان
آتیشه تو اهم ای بابا جان
کبود و سیاهم ای بابا جان

من و پر خونی ای بابا جان
گل سر خونی ای بابا جان
حالم و میدونی ای بابا جان

تا اسمت و بردم ای بابا جان
تازیانه خوردم ای بابا جان
بیا دیگه مردم ای بابا جان

تو آسمونایی ای بابا جان
بالابالاهایی ای بابا جان
آخه تو کجایی ای بابا جان