چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت
بشینه صاف توی قلب و دل غلام سیاهت
حساب من با حسینه کتاب من باحسینه
روز قیامتم آخر جوابم با حسینه

یاحسین غریب مادر تویی ارباب دل من
یه گوشه چشمه تو بسه واسه حل مشکل من

پدر من منو ارباب به کرم تو سپرده
از توی دامن مادر دلمو اسم تو برده
عشق تو بسکه بزرگه از سر دنیا زیاده
کاری با هستی نداره اونکه دلو به تو داده

یه روزی میاد آقاجون روی چشمام پا میزاری
می بریم تا کربلا و نمیزاریم تو خماری

یاحسین غریب مادر تویی ارباب دل من
یه گوشه چشمه تو بسه واسه حل مشکل من

منم و شمعی که عمری تو حرم تو میسوزه
چشاش و هر شب جمعه به کرم تو میدوزه
خونه ی مادریم آقا حرم کرببلاته
سایه ی روی سر من علم صاحب عزاته

یادم میاد بچه بودم تا که محرم میرسید
با چادرای مادرامون گوشه ی یک پیاده رو
یاد محرم کرده بودیم خیمه علم کرده بودیم
یه قلب کوچیک تو سینه مست و خریدار حسین
نوشته بود تو کربلا

یل کربلا ابالفضل قربون اون قد و بالات
الهی که من بمیرم برای خشکی لبهات

یاحسین غریب مادر تویی ارباب دل من
یه گوشه چشمه تو بسه واسه حل مشکل من