گلچین محرم ۱۳۹۳

باز یل آمده است معنی حی علی خیر العمل آمده است

حاج سید مجید بنی فاطمه

۲۵۳۱
۲۹۲۵
۱۹
باز یل آمده است معنی حی علی خیر العمل آمده است
او غزال حرم است تا قصیده بشود مثل غزل آمده است
نو جوان است ولی ادبش گفت که از روز ازل آمده است
شاخ شمشاد حسین در حقیقت سفر ماه عسل آمده است
شتر سرخ کجاست پسر صف شکن جنگ جمل آمده است
هدفش ازرق بود در پی کشتن این حداقل آمده است
به خدا با رزمش طرز جنگیدن سقا به مثل آمده است
یک نفر جنگیده نعره حیدری از چند محل آمده است
لشکر از خواب پرید بی محابا همه گفتند عجل آمده است
همه در حیرت او عمه زینب چه نقابی زده بر صورت او

سپرش را برداشت آمد عمامه سبز پدرش را برداشت
حرز یا فاطمه داشت یا علی گفت و تمامی هنرش را برداشت
از عمو بوسه گرفت خاطرش جمع که بار سفرش را برداشت
گریه می کرد ولی دیگر از دوش عمو نیز سرش را برداشت
از همه دل می کند تا که از مادر خود هم نظرش را برداشت
چون نهال است تنش از چه رو مرد حرامی تبرش را برداشت
وای از این رفتن او زره ای نیست که اندازه شود بر تن او

خیمه غوغا شده است نامه رفتنش انگار که امضا شده است
ای عمو زود بیا نوجوانی وسط معرکه تنها شده است
نجمه چشمش روشن چقدر قاسم او خوش قد و بالا شده است
چه حنا بندانی ست صورت غرق به خون تو چه زیبا شده است
نوعروسش می دید که گلی ساقه اش از چند محل تا شده است
زیر و رو شد بدنت چقدر نیزه که از روی تنت پا شده است
تو که قاسم بودی از چه تقسیم شدی جسم تو منها شده است
بد کشیدند تو را قدت انگار که اندازه سقا شده است
چکمه ها جای خودش نعل ها نیز برای تو محیا شده است
وای از این هلهله ها سر عمامه ات انگار که دعوا شده است
نوه فاطمه ای چند تا کوچه برای زدنت وا شده است
چه گریزی زده ای سینه ات مقتل روضه زهرا شده است
میخ در نیست تیر هر قدر که می شد به تنت جا شده است