گلچین محرم ۱۳۹۳

یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۵۶۲۵
۱۳۵۴۵
۱۸
یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه
می خوام بیام پیش تو یه کاری کن روم بشه
روم بشه بازم بیام
روم بشه بگم سلام
روم بشه بازم بگم
ای جان آقام
درستش کن خراب کردم
روی لطفت خیلی حساب کردم

یه کاری کن تموم شه شبای دلواپسی
ته دلم روشنه به داد من می رسی
لحن گریه های من
حرف قلب سینه زن
وقت مردنم بیا
ای بی کفن
یه رحمی کن گرفتارم
چی بهتر از این که تو رو دارم

یه کاری کن که چشمام شبیه دریا بشه
تو روضه ها پیر بشم تا کمرم تا بشه
تا بشم اسیر غم
زیر بیرق و علم
این محرم و بیا
من تا حرم
چقدر خوبه محرم ها
میاد عطر گل یاس زهرا