شکر لله به ماه محرم رسیدم
شکر لله نفس میزنم زیر پرچم
می زنم به سینه بر سر یا حسین
نوحه ام غریب مادر یا حسین
آه به داغت اسیرم
آه برایت بمیرم

مسلم تو شده کشته بی وفایی
غرق اشکم که نامه نوشتم نیایی
من شدم اسیر نامردی حسین
بر لبم الهی بر گردی حسین
آه شده بسته دستم
از تو شرمنده هستم

با خودم من بگویم به آه و به ناله
با خودت کاش نیاورده باشی سه ساله
نقشه ها برایت کوفه می کشد
حرمله علی اصغر را می کشد
وای که دل خونم امشب
از اسیری زینب