بخواب علی دریا سرابه
بخواب علی قحطی آبه
بخواب علی حرمله خوابه
بخواب علی عموت یه مرده
بخواب علی که بر میگرده
بخواب علی تشنگی درده
در کنار آب باشی از تشنگی بی تاب باشی
در عموت سقا باشه تو نتونی سیراب باشی
لالا شرمندت دریا
شرمندت سقا
شرمندت بابا
لالا علی علی

بخواب علی اروم بگیری
بخواب علی داری می میری
مادرتم نداره شیری
تو آسمون ابرای تیره
شاید بخواد بارون بگیره
کجا بیاد که خیلی دیره
بیچاره مادرت رباب که خیره به فلک شده
لباش و میگزه آخه لبات ترک ترک شده
لالا بی رمقی بابا
تو حرم این صحرا
شرمندتن ابرا
لالا علی علی