الهی الهی الهی که بارون بگیره
الهی الهی الهی که بچم نمیره
تبت کرده حیرونم
با این که نیمه جونم
تا وقتی که می تونم
برای تو می خونم
علی اصغر لالایی
گل پرپر لالایی

عزیزم عزیزم عزیزم اگه بی قراری
الهی الهی الهی که طاقت بیاری
تو چشم تو بارونه
دلم رو می سوزونه
کنار این گهواره
رقیه هم می خونه
سن قربان لالایی
بالام لای لای لای لایی

الهی الهی الهی نبینم رو نیزه سرت رو
الهی نبینی که بسته طناب مادرت رو
الهی تیر دشمن
بشینه تو قلب من
الهی با سه شعبه
نیفته سرت از تن
سن قربان لالایی
بالام لای لای لای لایی