سلام ای دلت مثل دریا حسین
پذیرای دل های تنها حسین
به در گاه تو امدم یا حسین
حسین یا حسین

سلام ای ماه شب تاریکم
به لطف تو به خدا نزدیکم
دنیای من حسین
عقبای من حسین آقای من حسین
لبیک یا حسین

قبولم کن اقا اگر چه بدم
ولی عاقبت نزد تو امدم
بین پیش پای تو زانو زدم
حسین یا حسین

مرا می بخشی خودم می دانم
ولی اشک شرم است در این چشمانم
رگ و خون من فدایت آقا
سرم را آوردم برایت آقا
تا زنده ام حسین
شرمنده ام حسین من بنده ام حسین
لبیک یا حسین

مرا می کشد دیدن اه تو
پشیمانم از بستن راه تو
سر من فدای سر ماه تو
حسین یا حسین

اگر چه از من دلت رنجیده
دل طفلانت ز من لرزیده
ولی می خواهم هوایی باشم
برای راه تو فدایی باشم
بهرت فدا شدن
یعنی رها شدن نور خدا شدن
لبیک یا حسین