آقام اباالفضل شمع جمع هاشمیون
آقام اباالفضل ماه بین فاطمیون
آقام اباالفضل کربلا را میر و لشکر
آقام اباالفضل حیدری دیگر به پیکار
آقام اباالفضل میر و سقا و علمدار
آقام اباالفضل نور مصباح هدایت
آقام اباالفضل کشته راه ولایت
آقام اباالفضل شیر مرد از خرد سالی
آقام اباالفضل زاده مولی الموالی
آقام اباالفضل ماه شب های مدینه
آقام اباالفضل آرزوهای سکینه
آقام اباالفضل دست دست حی داور
آقام اباالفضل خون ثار الله اکبر
آقام اباالفضل مظهر کل حقایق
آقام اباالفضل باب حاجات خلایق
آقام اباالفضل لاله ای در چشم صحرا
آقام اباالفضل شعله ای در قلب دریا
آقام اباالفضل لنگر فلک ولایت
آقام اباالفضل جلوه ای تا بی نهایت
آقام اباالفضل عاشقی بی دست و بی سر
آقام اباالفضل کشته صد پاره پیکر
آقام اباالفضل باب باب الله اعظم
آقام اباالفضل غیرت الله مجسم
آقام اباالفضل شیر یعنی شیر حیدر
آقام اباالفضل کربلا را میر و لشکر