بریم نمون اینجا دلم شور میزنه
بریم ببین اون نیزه های دشمنه
بریم تو از پیشم بری مرگ منه
بریم بیا بریم
بیا یه کم کنار خواهرت بشین
بیا بشین و حال خواهرو ببین
بیا نذار بشم پریشون تر از این
بریم بیا بریم
ببین داره بند دلم پاره میشه
ببین داره قافله آواره میشه
ببین داره صحبت گوشواره میشه
بریم بیا بریم
ببین تب و تاب دل قافله رو
ببین علی اصغر بی حوصله رو
ببین مهیا شدن حرمله رو
داداش فدات بشم من ای تاج سرم
داداش یادم نمیره حرف مادرم
داداش بهم می گفت که کربلا میرم
حسین منم فدایی اول تو
حسین دلم خورده گره با دل تو
حسین دلم خونه از این منزل تو
حسین حسین من