روضه حضرت علی اکبر (ع) ۱۳۹۳

خورشید امیدم پس بزن ابرا رو

کربلایی حمید علیمی

۱۶۱۰
۱۷۷۷
۶