گلچین محرم ۱۳۸۴

کربلا دارالنعیم زینب است

مرحوم سید جواد ذاکر

۲۹۰۸۳
۴۰۳۱۶
۳