گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

توی این دار و دنیا تویی یار و شفیقم

کربلایی جواد مقدم

۴۴۷
۷۸۷
۵