گلچین صفر ۱۳۹۲

آقامون امام رضا میگن عشق عالم تابه

جواد مقدم

۵۴۰۲
۴۰۲۱
۵
آقامون امام رضا میگن عشق عالم تابه
برای اونا كه عاشقن هشتمین اربابه
خدا می دونه امام رضا سرِّ عشق نابه
امام رضا بخرم
منو ببر به حرم
قسم به چشم ترم
تویی تو تاج سرم
آقا بیا ز كرم
به كربلا ببرم

السلطان ابا الحسن

آقا شده مشهدت برام كربلای ثانی
برا غم و روضه ی شما فاطمه شد بانی
تو دلای بی قرار ما تا ابد سلطانی
تو حل مشكل ما
تموم حاصل ما
تو حج كامل ما
تو حل مشكل ما
تموم حاصل ما
نماز نافله ما
سرشته باگله ما
جلا بده دل ما

السلطان ابا الحسن

اگه دیگه قسمتم همین سرنوشت شومه
مگه دل من به دوریه كربلا محكومه
درد دل ما رو می شنوه حضرت معصومه
غریبت الغربا
معینت الضعفا
به درد من تو دوا
به حاجتم تو روا
كرم نما تو به ما
برات كرب وبلا

السلطان ابا الحسن