نبینم اشک تو چشات موج بزنه
قدمات به روی چشمای منه
شب جمعه شب سینه زدنه

می میرم برای اون صدای تو
برای ناله ی یا جدّای تو
کی می دونه چیه روضه های تو
آقاجون فدای تو

بانیِ مجلسای خودِ خدا
مهمونه گوشه نشین هیئت ها
آقاجونم پیش ما هم یک بار بیا

امشبم مثل همیشه تنهایی
تا خود اذون صبح کربلایی
کردی آقا دلامون رو هوایی
اگه کربلا میری ما رم ببر

شب جمعه شب یا ربِّ، بیا
شب کربلامون امشبه بیا
شب بچه های زینبه بیا
اگه کربلا میری ما رم ببر