گلچین شهادت ۱۳۹۲

خودم پدر و مادرم فدای تو و این حرم

حاج عبدالرضا هلالی

۵۶۴۰
۱۰۴۷۳
۱