گلچین شهادت ۱۳۹۲

خودم پدر و مادرم فدای تو و این حرم

حاج عبدالرضا هلالی

۵۵۲۸
۱۰۴۵۵
۱