لال بودم مرا زبان دادند
منِ افتاده را توان دادند
زیر خورشیدِ گرمِ روزِ الست
مانده بودم كه سایبان دادند
اِزدحامی عجیب بود امّا
به من از آن همه مكان دادند
خواستند كار عشق را بینند
حال و روزِ مرا نشان دادند
مثلِ آتش شدم مرا سوزاند
به دلم تا حسین جان دادند
نه كه مجنون نه مثلِ فرهادم
خوش به حالم حسین آبادم
اوّل عشق شور شیرین است
بعد از آن روزگار غمگین است
تا كه عاشق شدم همه گفتند
روی پیشانیت چرا چین است؟
"روز اوّل كه دیدمش گفتم
آنكه روزم سیه كند این است"
جگرم را هر آنكه دید گریست
گفت این داغ ارثِ یاسین است
حا و سین و یا و نون مرا دریاب
كه سرم روی شانه سنگین است
حا و سین و یا و نون مرا كُشته
شكر حق این جنون مرا كُشته
روز اوّل كه دید آبم كرد
بعد از آن ساخت و خرابم كرد
به همین فكر می كنم هر روز
عاقبت عشق انتخابم كرد
هیچ كس روی من حساب نكرد
شكر حق مادرت حسابم كرد
تو خودت آمدی پِیَم ورنه
هر دری رفته ام جوابم كرد
از دعاهای مادرم بودم
تا نگاه تو مستجابم كرد
حق بده بر دلم كه دربند است
اوّلین عاشقت خداوند است
از جمالت بهار می ریزد
از جلالت وقار می ریزد
حرف اصلاً نداری و از هر
خطبه ات اعتبار می ریزد
لحظه هایی كه تیغ می گیری
عرقِ ذوالفقار می ریزد
چقدر سر به زیر هر قدمت
لحظه های شكار می ریزد
چشم زینب به گیسویت حیران
چه خوش این آبشار می ریزد
شب پروانه است، بسم اله
هر كه دیوانه است، بسم اله
با تو این آسمان نگین دارد
كه خدا با تو همنشین دارد
تو علی هستی و علی با تو
دست حق را در آستین دارد
تو علی هستی و علی وقتی
می زند تیغ آفرین دارد
تو علی هستی و علی یعنی
از رجز خوانیش زمین دارد
می زند چرخ گردِ خود هر روز
كه علی ضربِ آتشین دارد
نام تو فاطمی است هم علوی
كه همان دارد و همین دارد
فاطمه هم حسین می خواند
زیر دین كسی نمی ماند
در دلم درد بی شماری هست
چند وقتی است روزگاری هست
قسمتم نیست كربلا بروم
این چه غم این چه انتظاری هست
پلكهایم به كار می آید
به ضریح نو ات غباری هست
سنگ فرش حرم بگو آیا؟
قسمتم از تو یك مزاری هست
سفره ات گرم می كنم بَلَدم
خوشی من همین نداری هست
تو كه می خواستی مرا بكُشی
كاش می شد به كربلا بكُشی
تا گدایانِ پُشتِ در داری
تا كه هستیم درد سر داری
دستت از پشتِ در برون آمد
خوب از شرم ما خبر داری
مثلِ منظومه ای و خورشیدی
دور خود چند تا قمر داری
پشتِ در آمدی ولی دیدم
كه تو هم دست بر كمر داری
ارتباطیست از تو با جگرم
چقدر زخم بر جگر داری
تو همه باورِ اباالفضلی
سومین حیدر اباالفضلی
حسن لطفی