گلچین محرم ۱۳۸۴

روی تو را به چشم دل از سر دار دیده ام

حاج سید مهدی میرداماد

۵۸۴
۱۰۰۷
۰