گلچین مولودی ۱۳۹۲

دوست دارمو دلم می خواد باشم زیر پر تو

کربلایی جواد مقدم

۱۸۳۵
۳۶۶۴
۳