گلچین مولودی ۱۳۹۲

توحید بی ولای تو معنا نمی شود

جواد مقدم

۶۳۹۸
۳۶۲۰
۲
"توحید" بی ولای تو معنا نمی شود
راه خدا بدون تو پیدا نمی شود
فردا که حکم "عدل" خدا خوانده می شود
چیزی بدون اذن تو اجرا نمی شود
تنها زنی که فخر "نبوّت" شده تویی
هر دختری که امّ ابیها نمی شود
اصلا به یمن بودن تو این "معاد" هست
بی تو حساب و حشر که بر پا نمی شود
دست نیاز کل "امامت" به سوی توست
فرموده ی امام که حاشا نمی شود
روح اصول دین خداوند فاطمه است
اسلامِ بی محبت زهرا نمی شود
بیخود نبی مقام به زهرا نمی دهد
بیخود به پای دختر خود پا نمی شود
اخلاص فاطمه است که او را بزرگ کرد
بیخود که رتبه این همه بالا نمی شود
آدم بدون فاطمه خوشبخت می شود؟!
احساس می کند شده اما نمی شود!
این زندگی که بی تو به دردی نمی خورد
دنیا بدون فاطمه دنیا نمی شود
سوگند می خورم که فقط شاعر توام
غیر از برای تو دهنم وا نمی شود
داود رحیمی