دلم رو بردی غصمو خوردی
اشکمو درآوردی کربلا نبردی
باز صبوری بازم دوری ، داری منو میکُشی اینجوری
گریه کردم با این اشکام ، داری گناهامو میشوری
رحمی به حالم کربلا، شکسته بالم کربلا
شبای جمعت شد هر شب خواب و خیالم کربلا

رؤیای دلم کربلا کربلا

یه نذری دارم درست شِه کارم
ایندفعه مادرم رو کربلا بیارم
کربلا داغت تو سینم ، چند شبه خوابت رو میبینم
خواب میبینم دارم پای ضریح شیش گوشت میشینم
بده جوابم کربلا ، خیلی خرابم کربلا
بی تو بهشتم آتیشه نده عذابم کربلا

رؤیای دلم کربلا کربلا

خودت دعام کن حاجت روام کن
به حق زهرا راهیِ کرب و بلام کن
دل شده مست از این باده ، سمت حریمت راه افتاده
آقام عباسو میبینم به زیر ایوونت ایستاده
جای ما خالی کربلا ، داره چه حالی کربلا
شوق زیارت دارم باز بده مجالی کربلا

رؤیای دلم کربلا کربلا