گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

اونی که آب و گلمو تو کربلا سرشته بود

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۹۲۲
۲۴۳۹
۱۵