گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

به زمین افتادی پر خون کاش من جای تو بودم

حاج محمود کریمی

۳۸۸۸۰
۵۵۴۰۹
۱۱
به زمین افتادی پر خون کاش من جای تو بودم
خودتو تا خیمه برسون کاش من جای تو بودم
تن پاکت شد برگ خزون کاش من جای تو بودم

یاد آور یاس کبودم
برای من بودی علی
ای کاش من جای تو بودم
تو جای من بودی علی

حال بابا رو ببین با وفا پاشو بشین
جون نکن پیش چشام پا نکش روی زمین

پر زخم این پیکر تو کاش من جای تو بودم
چه کنم با زخم پر تو کاش من جای تو بودم
چه کنم بابا با سر تو کاش من جای تو بودم

بابا برا روزای پیری
عصای من تو بودی علی
ای کاش من جای تو بودم
تو جای من بودی علی

خون تو رو پیرنم سر بذار تو دامنم
یا علی پاشو ببین شد سفید محاسنم

بی تو این دنیا شد قفسم کاش من جای تو بودم
مثل آتیشه هر نفسم کاش من جای تو بودم
چه جوری تا خیمه برسم کاش من جای تو بودم

ای که برای درد دلها
دوای من بودی علی
ای کاش من جای تو بودم
تو جای من بودی علی

بی تو من چه بی کسم خسته و بی نفسم
دردمو به کی بگم تا حرم نمی رسم