به توکل خالق غمت
به توسل اسم اعظمت
و به حزن این ماه ماتمت
من و زخم دل تو و مرهمت
من گدای تو ، تو و مرحمت
وبه سرخیِ رنگ پرچمت
به سیاهی بیرق غمت
رو سیاهم مرا پاکم کن
یک شبی کربلا خاکم کن

شعر عشق من تا سروده شد
در خانه ی تو گشوده شد
با غم تو هم غم زُدوده شد
با نگاه تو دل ربوده شد
بی تو این نفس آلوده شد
با تو این خیال آسوده شد
کربلا کعبه ی ثارالله
نوکرا اجرکم عندالله

روضه جای شکر روضه جای خیر
روضه های تو شد سرای خیر
تو برای ما کن دعای خیر
تا خدا دهد هی جزای خیر
سوره ی شما آیه آیه خیر
پرچم شما بی سایه خیر
مِهر تو تا ابد تابنده
پادشه تا تویی ما بنده