گلچین صفر ۱۳۹۰

شبای سرد مهتابی روزای گرم بی آبی

حاج سید مجید بنی فاطمه

۱۳۴۹
۲۰۵۷
۹