گلچین محرم ۱۳۹۰

به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن

حاج عبدالرضا هلالی

۱۵۸۹
۳۳۲۱
۴