گلچین محرم ۱۳۹۰

به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن

حاج عبدالرضا هلالی

۱۶۶۵
۳۴۹۳
۴