گلچین محرم ۱۳۹۰

به خدا ارباب همه جا منو نوکر تو می خونن

حاج عبدالرضا هلالی

۱۵۸۹
۳۳۰۷
۴