گلچین محرم ۱۳۹۰

هر کی حرم رو دیده دل از همه بریده

کربلایی جواد مقدم

۸۱۹۸
۳۵۴۶۰
۲۳