گلچین محرم ۱۳۹۰

هر کی حرم رو دیده دل از همه بریده

کربلایی جواد مقدم

۷۶۶۶
۳۵۳۱۴
۲۳