گلچین محرم ۱۳۸۹

بعد از وفات تربت مادر زمین مجوی

استاد حاج سلیم موذن زاده

۳۴۱۶
۱۰۵۲۷
۰