گلچین رمضان ۱۳۹۰

غصه ها پیش غم تو غصه نیست آقا

جواد مقدم

۵۰۳۸
۵۷۵۹
۳
غصه ها پیش غم تو غصه نیست آقا
کربلای مارو امشب بنویس آقا
همه عالم سر خوان کرم توئه
خبرا همش آقا تو حرم توئه
مارو آقا توی کربلات راه بده
حَرمت حرف نداره خدا شاهده

اربابم اربابم حسین

تو انیس ما شدی و ما انیس تو
ما گدا شدیم که باشیم کاسه لیس تو
بارون چشام برای توئه میچکه
آقاجون هر کی ندونه تو میدونی که
روی اشکایی که داغ عشقت رو داشت
خدا میدونه قیمت نمیشه گذاشت

اربابم اربابم حسین

روضه های تو همیشه هست یه پارچه نور
مادرت داره تو روضه شَرَف حضور
خوش بحال دوتا دستی که به سینه خورد
خوش بحال نوکری که توی روضه مُرد
بر دل نوکرات پادشاهی بُکن
آخ گرفتار زیاده نگاهی بُکن

اربابم اربابم حسین