لیلای دل مادر لیلا علی
میوه دل حضرت زهرا علی
حسین میگه جوونیه بابا علی
علی اکبر
قربون قامت قیامتت علی
عرض سلام من به ساحتت علی
امشب دارم میام زیارتت علی
علی اکبر

علی علی علی علی اکبر

معلم ادبی و مودبی
از کرم و مهربونی لبالبی
خیلی بهت میاد عمامه نبی
علی اکبر
ای که وارث علم عموت حسنی
وقت اذان نفس مسیح می زنی
حتی امام رضا میگه عشق منی
علی اکبر
علوی نسب و با اصالتی
ای که تو کلید در شهادتی
روح محبتی دریای غیرتی
علی اکبر
تا از کنار میدون عبور کنی
دشمنت با یه نگاه دور می کنی
جوون حیدر مرور می کنی
علی اکبر

علی علی علی علی اکبر

عالی علی اعلی مولا علی
درب ورودی بهشت امضا علی
نفس پاک حضرت زهرا علی
علی حیدر
وقتی می زنه به میدون کارزار
انگاری که شده روی طوفان سوار
یه علی و یه لشکر و یه ذوالفقار
علی حیدر
لیلای من آقای من مولای من
زیباترین ترنم لب های من
ابوالحسن ابوالحسین بابای من
علی حیدر
دلبر علی هو یا امیرالمومنین
دستمال سبز مرتضی حبل المتین
ای سند عصر یل ام البنین
علی حیدر