آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ گلچین محرم ۱۳۹۳

۸۷

۸۸۷۵۹۹

۳۹۶۷۶۰
۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ گلچین محرم ۱۳۸۸

۱۳

۳۲۷۴۳۸

۱۲۶۳۴۸
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۳۲

۲۴۱۱۲۵

۱۷۴۸۳۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۳

۱۹۷۱۱۴

۲۰۹۷۸۷
۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۴

۸

۲۴۸۳۱۸

۱۱۰۵۱۴

ویدئو ها
۱ کشتی به گل نشسته اومده

۱۳۷۴۹۷

۳۳۰۵۲
۲ روضه حضرت زهرا (س)

۱۱۱۳۸۳

۴۳۱۰۷
۳ پسر لیلا وای وای

۶۸۶۱۵

۱۲۸۸۵
۴ یا حبیب من لا حبیب له

۵۸۵۲۱

۱۴۵۸۰
۵ باید قلبم برا تو حرم باشه

۳۵۹۱۵

۶۷۸۵

ترک ها
۱ دل بی تاب اومده

۲۱۱۹۱۸

۷۷۷۰۱
۲ کربلا کربلا اللهم الرزقنا

۲۱۶۸۴۱

۶۳۱۴۹
۳ کرم حسین علم حسین

۹۶۵۰۲

۲۸۸۸۳
۴ می باره بارون روی سر مجنون

۶۷۰۱۷

۲۱۳۲۱
۵ نوکر خوبی نبودم خودمم می دونم آقا

۴۵۹۸۵

۱۳۴۱۶