آلبوم ها
۱ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴ آلبوم آمد محرم ... | محرم ۱۳۹۴

۴

۴۱۴۲۸

۲۸۹۰۴

ترک ها
۱ قدم قدم با یه علم | عربی ، فارسی

۴۱۸۴۳

۱۲۹۱۴
۲ امیری یا حسین

۲۵۱۴۲

۴۷۲۶
۳ آمد محرم

۱۶۷۹۵

۹۸۹۵
۴ مولانا علی | فارسی ،‌ عربی

۱۹۳۵۷

۵۷۶۳
۵ حب الحسین (ع) | فارسی ، عربی

۱۴۱۴۵

۴۴۸۲