آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۱۲۸۴۱۹۹

۷۷۳۶۴۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۸۶۵۹۷۵

۱۱۰۸۳۴۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۸۰۷۹۳۷

۸۹۴۲۳۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۶۱۵۴۴۰

۱۰۷۳۴۴۰
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۸۷

۸۹۸۶۷۳

۶۵۳۰۳۶

ویدئو ها
۱ مشکت صد پاره شده

۲۷۲۵۹۷

۵۲۵۹۸
۲ شب اول محرم سینه زنت آرزوشه

۱۵۷۱۳۶

۳۷۰۳۶
۳ لالایی گلم لالا مهتاب اومده بالا

۱۱۲۲۳۴

۲۲۵۲۷
۴ دیوونه منم عاشقی که دلخونه منم

۱۰۸۴۱۰

۲۰۷۴۷
۵ شوریده و شیدای توام

۹۲۲۵۴

۳۱۶۰۰

ترک ها
۱ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۴۱۹۰۶۲

۱۰۷۲۸۱
۲ لالایی لالایی شب مهتابه

۴۰۶۱۵۵

۱۰۹۸۹۱
۳ ببار ای بارون

۳۲۴۸۱۷

۱۸۷۷۹۰
۴ دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد

۲۷۲۲۱۸

۹۹۱۷۲
۵ روزای بی تو چه غمگینه

۱۸۳۷۱۱

۱۳۶۱۶۸