آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۵۴۶۸۵۰

۱۰۱۳۵۷۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۴

۴۰۴۳۸۳

۱۰۲۴۹۳۲
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۳

۵۵۶۴۶۴

۸۰۶۷۵۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۵

۳۶۱۸۰۰

۷۴۶۶۲۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۶

۴۰۲۴۹۰

۵۶۶۵۵۷

ویدئو ها
۱ مشکت صد پاره شده

۱۲۸۴۱۴

۲۹۲۵۷
۲ فصل عطش ۸۷ - قسمت دوم

۳۷۵۹۱

۹۱۹۸۷
۳ فصل عطش ۸۷ - قسمت اول

۳۲۹۲۸

۶۹۰۹۰
۴ اسماعیل به منا اومده

۲۱۸۳۳

۶۵۴۸۶
۵ می زنم به قلب میدون تیغ تیز مجتبایم

۱۷۵۳۸

۴۸۴۱۴

ترک ها
۱ ببار ای بارون

۲۰۱۳۲۷

۱۵۹۵۱۱
۲ روزای بی تو چه غمگینه

۱۶۷۷۳۲

۱۳۱۶۲۵
۳ مهربان تر از پدر

۱۰۴۰۴۴

۸۴۸۱۲
۴ سرباز شش ماهه

۱۰۱۷۵۴

۷۹۲۰۰
۵ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۱۲۲۳۴۲

۴۰۶۲۰