آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۶۶۰۸۱۱

۱۰۵۲۷۷۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۴

۵۱۷۳۶۲

۱۰۶۲۹۰۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۳

۶۵۱۵۴۶

۸۴۱۱۵۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۷۱۱۹۶۳

۶۳۹۹۲۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۵

۴۸۸۵۴۸

۷۸۲۴۲۳

ترک ها
۱ ببار ای بارون

۲۲۸۷۰۷

۱۶۸۹۱۹
۲ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۲۵۱۵۷۴

۷۱۰۰۳
۳ روزای بی تو چه غمگینه

۱۷۵۶۵۲

۱۳۴۰۱۹
۴ لالایی لالایی شب مهتابه

۱۸۹۵۹۴

۶۲۵۹۴
۵ مهربان تر از پدر

۱۱۱۰۵۵

۸۶۸۹۰