آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۷۱۲۶۴۵

۱۰۷۱۱۸۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۵۳۵۸۳۰

۱۰۵۲۶۹۷
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۷۰۹۱۹۶

۸۶۹۳۳۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۸۱۲۴۶۷

۶۷۱۶۹۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۶

۵۲۰۵۷۷

۸۰۵۲۹۲

ترک ها
۱ ببار ای بارون

۲۴۷۳۷۹

۱۷۳۰۵۴
۲ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۲۸۳۹۹۴

۷۸۲۱۵
۳ روزای بی تو چه غمگینه

۱۷۸۹۲۷

۱۳۴۹۸۸
۴ لالایی لالایی شب مهتابه

۲۱۷۸۶۵

۶۹۵۴۵
۵ شب بلند آسمونه

۲۳۲۵۹۰

۳۰۲۶۳