آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۶۷۹۵۴۱

۱۰۶۰۳۱۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۵۱۵۷۸۰

۱۰۴۴۵۸۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۶۷۷۲۸۶

۸۵۸۶۸۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۷۴۷۲۶۶

۶۵۴۷۱۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۶

۴۹۶۹۹۲

۷۹۵۳۸۰

ترک ها
۱ ببار ای بارون

۲۳۲۵۰۴

۱۶۹۸۸۲
۲ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۲۶۰۳۵۰

۷۳۰۰۲
۳ روزای بی تو چه غمگینه

۱۷۶۷۴۰

۱۳۴۴۱۹
۴ لالایی لالایی شب مهتابه

۱۹۸۴۶۳

۶۵۱۵۴
۵ شب بلند آسمونه

۲۳۲۱۶۵

۳۰۱۱۳