آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۶۹۷۳۹۴

۱۰۶۶۲۷۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۵۲۶۲۷۸

۱۰۴۹۰۰۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۶۹۳۰۱۴

۸۶۴۲۹۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۷۸۳۵۷۷

۶۶۴۲۶۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۶

۵۰۸۳۱۰

۸۰۱۳۸۱

ترک ها
۱ ببار ای بارون

۲۳۹۷۹۶

۱۷۱۵۱۲
۲ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۲۷۰۰۸۵

۷۵۲۱۸
۳ روزای بی تو چه غمگینه

۱۷۷۹۷۲

۱۳۴۷۳۸
۴ لالایی لالایی شب مهتابه

۲۰۹۹۶۲

۶۷۸۲۵
۵ شب بلند آسمونه

۲۳۲۳۹۹

۳۰۲۱۲