آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۵۵۳۳۸۸

۱۰۱۶۲۲۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۴

۴۰۹۴۲۵

۱۰۲۷۱۹۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۳

۵۶۲۳۴۵

۸۰۹۲۵۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۵

۳۶۸۲۸۳

۷۴۸۸۲۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۶

۴۱۶۷۱۰

۵۷۰۸۳۳

ویدئو ها
۱ مشکت صد پاره شده

۱۳۱۹۸۹

۲۹۸۳۸
۲ فصل عطش ۸۷ - قسمت دوم

۳۷۶۸۲

۹۲۰۰۳
۳ فصل عطش ۸۷ - قسمت اول

۳۳۰۵۲

۶۹۱۱۱
۴ اسماعیل به منا اومده

۲۱۹۳۰

۶۵۵۲۸
۵ می زنم به قلب میدون تیغ تیز مجتبایم

۱۷۶۳۹

۴۸۴۲۹

ترک ها
۱ ببار ای بارون

۲۰۴۵۷۸

۱۶۰۸۲۰
۲ روزای بی تو چه غمگینه

۱۶۸۳۰۱

۱۳۱۷۵۶
۳ مهربان تر از پدر

۱۰۴۸۹۳

۸۵۰۹۴
۴ سرباز شش ماهه

۱۰۲۴۱۹

۷۹۳۹۲
۵ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۱۳۴۹۱۰

۴۳۵۸۸