آلبوم ها
۱ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳

۱۰

۹۰۵۳۴

۲۱۲۶۲۹
۲ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳

۴۴

۷۲۶۳۳

۱۸۲۳۸۰
۳ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۱۵۶۹۲۴

۹۷۹۹۱
۴ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲

۱۱

۱۱۰۴۰۲

۱۳۴۸۸۱
۵ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۱۵۰۲۷۵

۹۱۸۷۵

ویدئو ها
۱ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۲۳۶۲۱

۶۴۴۸۰
۲ تزوروني

۲۴۵۰۴

۵۰۲۰۰
۳ يمه

۵۹۶۷۳

۱۴۱۳۸
۴ حسین جانم ( فارسی ، عربی )

۲۳۶۵۷

۴۶۹۷۴
۵ عجل الله فرجك

۲۳۶۵۰

۳۹۰۳۷

ترک ها
۱ تزوروني

۴۸۷۰۰

۳۳۶۷۰
۲ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۲۹۵۸۴

۳۴۱۲۶
۳ انت ثاري

۳۸۴۵۳

۲۰۶۷۸
۴ صوت الحسين (ع)

۴۰۷۱۶

۱۷۰۱۰
۵ حوريه

۲۱۱۸۰

۳۵۴۴۳