آلبوم ها
۱ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳

۱۰

۸۸۸۴۹

۲۱۱۶۶۱
۲ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۱۵۵۵۷۰

۹۷۲۵۵
۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳

۴۴

۷۱۴۲۲

۱۸۰۷۰۴
۴ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲

۱۱

۱۰۸۱۲۷

۱۳۳۸۵۶
۵ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۱۴۴۲۲۸

۸۸۰۷۲

ویدئو ها
۱ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۲۲۸۲۳

۶۴۳۶۶
۲ تزوروني

۲۳۰۹۲

۴۹۸۱۳
۳ حسین جانم ( فارسی ، عربی )

۲۱۷۰۶

۴۶۵۷۲
۴ عجل الله فرجك

۲۲۶۲۷

۳۸۸۰۹
۵ يمه

۴۸۷۹۳

۱۲۱۴۵

ترک ها
۱ تزوروني

۴۸۵۰۹

۳۳۵۳۸
۲ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۲۸۷۷۵

۳۳۸۴۲
۳ انت ثاري

۳۷۴۶۲

۲۰۴۱۹
۴ صوت الحسين (ع)

۴۰۵۶۲

۱۶۹۰۸
۵ حوريه

۲۰۹۹۳

۳۵۳۳۵