آلبوم ها
۱ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳ آلبوم لك انتمي | محرم ۱۴۳۳

۱۰

۸۹۳۳۷

۲۱۱۹۵۲
۲ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۱۵۶۰۱۹

۹۷۴۹۲
۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۳

۴۴

۷۱۸۰۱

۱۸۱۱۷۶
۴ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲

۱۱

۱۰۸۸۹۹

۱۳۴۱۴۷
۵ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۱۴۶۵۰۲

۸۸۹۷۸

ویدئو ها
۱ شب جمعه بیاید کربلا زهرا ( فارسی ، عربی )

۲۳۱۳۳

۶۴۴۰۷
۲ تزوروني

۲۳۵۶۵

۴۹۹۰۵
۳ حسین جانم ( فارسی ، عربی )

۲۲۱۹۲

۴۶۷۴۷
۴ يمه

۵۲۲۴۹

۱۲۸۸۶
۵ عجل الله فرجك

۲۲۹۲۶

۳۸۸۶۶

ترک ها
۱ تزوروني

۴۸۵۶۷

۳۳۵۹۰
۲ روحي مشتاگه بعيد الدرب ( فارسی ، عربی )

۲۸۹۸۷

۳۳۹۳۱
۳ انت ثاري

۳۷۷۶۲

۲۰۴۹۹
۴ صوت الحسين (ع)

۴۰۶۲۲

۱۶۹۳۶
۵ حوريه

۲۱۰۶۸

۳۵۳۶۰