آلبوم ها
۱ آلبوم باسم | محرم ۱۴۳۹ آلبوم باسم | محرم ۱۴۳۹

۱۴

۲۵۱۸۲۸

۲۹۴۸۲۳
۲ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴ آلبوم كنت ولا زلت | محرم ۱۴۳۴

۱۲

۳۷۳۹۵۵

۱۳۰۷۳۲
۳ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸ ليالي عاشوراء ۱۴۳۸

۶۵

۳۳۴۸۸۱

۱۵۹۸۲۳
۴ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶ ليالي عاشوراء ۱۴۳۶

۴۹

۲۶۶۱۹۸

۱۴۹۵۴۷
۵ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲ آلبوم تزوروني | صفر ۱۴۳۲

۱۱

۲۳۵۰۶۵

۱۷۲۲۲۴

ویدئو ها
۱ صوت الحسين (ع)

۲۱۶۳۰۵

۴۰۸۲۵
۲ يمه

۱۹۲۹۰۳

۳۵۴۸۹
۳ تزوروني

۱۳۲۲۶۹

۷۱۰۷۹
۴ حسین جانم | فارسی ، عربی

۱۳۱۰۹۱

۵۷۸۲۳
۵ شب جمعه بیاید کربلا زهرا | فارسی ، عربی

۳۹۷۳۴

۶۶۳۰۳

ترک ها
۱ روحي مشتاگه بعيد الدرب | فارسی ، عربی

۱۳۵۲۶۱

۵۹۱۹۸
۲ بنات النبي

۱۰۴۳۱۷

۳۰۹۹۱
۳ مادر | فارسی ، عربي

۱۰۳۷۹۸

۲۳۷۷۳
۴ يسجلني

۵۷۳۲۷

۴۹۲۹۱
۵ ها يا مهدي

۵۲۷۸۸

۴۳۲۹۱