آلبوم ها
۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱ ۱۷ ربیع الاول ۱۳۹۱

۵

۸۲۶۵۰

۳۶۰۷۶
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۶

۸

۸۲۴۱۹

۲۴۲۸۷
۳ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴ میلاد امام رضا (ع) ۱۳۹۴

۹

۴۱۵۰۰

۱۸۴۵۹
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۷

۹

۳۹۱۶۷

۱۵۰۱۴
۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۵

۹

۳۵۴۳۴

۱۷۴۳۷

ویدئو ها
۱ نبارک

۴۵۰۹۰

۱۵۳۷۰
۲ مولانا علی

۱۲۱۵۷

۴۲۲۹
۳ بارونه لطف خدا | فارسی ، عربی

۹۱۰۹

۵۵۲۵
۴ علی جناح آمالی | فارسی ، عربی

۱۰۹۳۹

۲۰۳۳
۵ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۹۹۶۱

۲۱۳۰

ترک ها
۱ لعن بی پایان لعنت یزدان

۵۲۵۱۵

۱۰۹۲۵
۲ مولانا علی

۱۱۱۳۶

۶۳۴۶
۳ حسین لبیک | به همراه محمد معتمدی

۱۰۷۷۷

۵۳۲۰
۴ أغلى من کل غالی | عربی ، فارسی

۱۰۶۷۵

۵۳۱۴
۵ منو ببر...

۱۱۰۷۵

۴۰۷۰