آلبوم ها
۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۲۹

۷۳۲۹۰۸

۷۱۰۶۸۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۶۹

۴۶۸۳۵۶

۷۶۲۷۳۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۵۷

۵۴۸۲۷۳

۵۲۵۹۴۸
۴ شام غریبان ۱۳۹۴ شام غریبان ۱۳۹۴

۶

۶۸۴۹۸۰

۳۴۱۶۸۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۸۹

۴۵۸۳۲۴

۳۹۴۸۶۰

ویدئو ها
۱ ...

۳۱۶۴۸۷

۷۰۴۹۴
۲ الهی که چراغ روضه هات روشن باشه

۱۵۶۸۰۵

۴۱۴۴۸
۳ بدر فاطمی نور کلامی سید الشهدا

۸۴۷۷۲

۱۳۹۲۱
۴ از کجا شروع کنم از شبای بی کسی بگم برات

۷۶۲۲۳

۵۹۵۷
۵ قسم به چشم بارونی

۳۱۱۹۸

۳۸۷۱۰

ترک ها
۱ از تو ممنونم نکردی جوابم با حال خرابم

۶۰۶۰۳۸

۴۱۰۴۹۲
۲ قدم قدم با یه علم

۶۷۰۰۵۵

۳۲۸۲۵۱
۳ پناه حرم کجا داری میری بگو برادرم

۴۶۵۲۷۸

۱۲۰۶۰۲
۴ برخیز که شور محشر آمد

۲۱۴۹۱۴

۵۶۹۴۳
۵ حیدر نگران با دو چشم تر

۱۱۴۶۶۹

۱۰۶۲۰۸