آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۷۳

۷۱۹۰۸۴

۵۶۲۴۶۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۷۰

۴۵۸۱۹۷

۳۵۴۴۶۹
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۵۴

۲۲۱۲۵۴

۵۲۹۴۸۴
۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴

۷

۵۵۳۷۳۱

۱۴۱۳۹۳
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۷

۴

۵۴۴۵۸۰

۱۳۷۸۳۴

ترک ها
۱ جلوی آیینه خودمو می بینم

۵۱۸۵۲۱

۱۲۳۳۰۷
۲ تو دل غم مونده یه ماتم مونده

۴۵۸۴۵۳

۱۱۰۰۸۹
۳ منو رهام نکن که جَلد گنبدم

۲۴۹۱۴۰

۶۷۵۳۸
۴ دوباره مضطرم حرم حرم حرم

۲۲۷۹۸۴

۵۹۸۸۱
۵ ای قدر قدرت اباالفضل

۱۲۷۲۷۰

۳۵۵۲۵