آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۷۳

۶۹۱۹۰۹

۵۵۱۸۴۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۷۰

۴۳۸۴۸۸

۳۴۵۰۱۵
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۵۴

۲۱۲۳۷۷

۵۲۳۴۳۷
۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴

۷

۵۵۱۳۹۱

۱۴۰۳۰۷
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲

۶۱

۳۴۲۳۸۵

۳۰۷۳۴۴

ترک ها
۱ جلوی آیینه خودمو می بینم

۴۶۳۴۷۹

۱۱۱۷۲۷
۲ تو دل غم مونده یه ماتم مونده

۴۵۷۳۸۳

۱۰۹۷۹۰
۳ منو رهام نکن که جَلد گنبدم

۲۳۷۰۴۷

۶۴۵۶۱
۴ دوباره مضطرم حرم حرم حرم

۲۲۴۴۱۲

۵۹۰۵۶
۵ ای قدر قدرت اباالفضل

۱۱۸۴۳۸

۳۳۴۴۸