پر و بالم بسته است به زمین محکومم

کربلایی جواد مقدم