تو وجودم تار و پودم جاری عشقت همیشه

حاج سید مجید بنی فاطمه