تموم ذرات وجود اسیر دلبریه توئه

کربلایی جواد مقدم